Hej!

Jag heter Annika Svengren och har 25 års erfarenhet som förskollärare, varav 17 år i ett föräldrakooperiv.
Jag är och har under drygt 10 år varit kursledare för olika föräldrautbildningar i samarbete med Mölndas kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. På min meritlista kan jag också lägga till en PREP-utbildning som är friskvård för parrelationer.
Under en period arbetade jag som handledare på personalkooperativet Världens blomma och jag har även handlett kursansvariga för föräldrautbildning på Öckerö.
Jag är förälder till två vuxna, fina barn och har ett barnbarn i Mölndal som är 8 år och två barnbarn i Stockholm där pojken är 7 år och flickan 5,5 år. Dessutom har jag tre bonusbarnbarn i Östersund där äldsta barnet är 7 år samt tvillingarna som är 1,5 år!

Jag är lyckligt omgift och har erfarenhet av vad det innebär med en skilsmässa.
Jag är övertygad om att du/ni som förälder gör det som ni anser är bäst för era barn. Men ibland kan det vara yttre omständigheter som gör att vi inte orkar lika bra och då är det skönt att veta att det alltid går att börja om!

Honnörsord för mig är ömsesidig respekt, ödmjukhet, positiva egenskaper både hos barn och vuxna. Uttrycket “Det finns inga hopplösa människor bara hopplösa situationer!” tycker jag är bra!

Varmt välkommen på föräldrahandledning hos mig på Kondorsgatan 10 A i Mölndal!

Relevanta utbildningar:

  • Förskollärarexamen 1989 Göteborgs Universitet
  • Massage på dagis 1996 Axelsson
  • Att möta oroliga barn 1999 Familjeterapeuterna i Helsingborg
  • Ur och Skur utbildning 2001 Friluftsfrämjandet
  • Aktivt Föräldraskap 2002 Active Parenting
  • COPE, The Community Parent Education Program, 2007 SINUS AB
  • PREP, Prevention and Relationship Enchancement Program, 2008 Sensus
  • Familjeverkstan 2009 Studieförbundet Vuxenskolan
  • Familekonstellationer 2014 Slow down Pille Nearis
  • Family-Lab Seminarie- och familjehandledare 2015