Välkommen till Gretasdotter

Hos Gretasdotter kan du i lugn och ro komma och prata om vardagsbekymmer som du upplever i din föräldraroll. Genom att ventilera “problem” kan vi tillsammans komma fram till olika sätt att hantera dessa. Du är här anonymt och anteckningarna sparas inte eller så får du dom med dig. Du får hjälp med att bli stärkt i din föräldraroll och föräldrar som varit här har upplevt att deras självförtroende har stärkts. Vi träffas och samtalar i vårt fina lusthus på tomten!